تفاهم ایران و سریلانکا در خصوص توسعه تجارت و گردشگری


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- امیرعبداللهیان گفت: ما در خصوص توسعه تجارت و گردشگری و افزایش همکاری‌ها در سازمان‌های بین‌المللی اتفاق نظر داریم.

منبع: https://www.irna.ir/news/85189791/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%87%D9%85-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D9%84%D8%A7%D9%86%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%D8%B4%DA%AF%D8%B1%DB%8C