تصمیم به احیای کامل روابط با آفریقای جنوبی داریم/ جزئیاتی از دو سفر رئیس جمهور به این کشور


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه با اشاره به حضور سفر معاونان ۱۲ وزارتخانه و بخش خصوصی ایران در آفریقای جنوبی گفت: تیم اعزامی ایران پیگیری موضوعات مربوط به همکاری‌های دوجانبه تهران و پرتوریا و نیز اسناد مربوط به سفر آتی آیت الله رئیسی رییس جمهور به این کشور در دستور کار دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85194272/%D8%AA%D8%B5%D9%85%DB%8C%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D8%A7%D8%AD%DB%8C%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A8%D8%A7-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D8%AC%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%D8%B2