تشکیل جلسه دادگاه سوئدی علیه «حمید نوری» با ابهامات بسیار


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – دادگاه تجدیدنظر شکایت منافقین علیه «حمید نوری» شهروند ایرانی دربند در زندان سوئد، امروز – ۲۲ دی‌ – برگزار شد.منبع