تداوم ایران‌هراسی فرصت پیشبرد منافع متقابل را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزارت امور خارجه در بیاینه‌ای ضمن واکنش شدید به مواضع خصمانه و اقدامات اتحادیه اروپا، تصریح کرد: در صورت عدم توقف فضاسازی‌هایی که در بستر ایران‌هراسی صورت می‌پذیرد، فرصت‌ها برای پیشبرد منافع متقابل، به شکل قابل توجهی متأثر خواهد شد.



منبع