تخت‌روانچی: مقابله با پدیده گرد و غبار در غرب آسیا نیازمند رویکرد جامع استتخت‌روانچی: مقابله با پدیده گرد و غبار در غرب آسیا نیازمند رویکرد جامع است

 سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل در نشست سالانه هیات اجرایی برنامه توسعه ملل متحد، به درگیری گسترده کشورهای غرب آسیا و کشورهای ساحلی خلیج فارس، با پدیده گرد و غبار و طوفان شن در این منطقه اشاره کرد.

دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران افزود: مقابله با این چالش نیازمند رویکردی جامع و هماهنگ میان کشورهای متأثر و دیگر کشورها، سازمان‌های تخصصی و موسسات مالی بین المللی است که می توانند به حل این مشکل کمک کنند.

سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل از برنامه توسعه ملل متحد خواست تا کشورهای منطقه را در مقابله با این چالش گسترده یاری رساند.

تخت روانچی همچنین  به کمبود مواد غذایی و انرژی و افزایش قیمت آنها در جهان اشاره کرد و گفت: بحران های جاری در زمینه مواد غذایی، بهداشتی و مالی و همچنین منازعات و اقدامات یکجانبه قهرآمیز جلوی پیشرفت و توسعه کشورها را گرفته است.منبع