تحولات قفقاز جنوبی و تعمیق روابط، محور مذاکرات وزیران خارجه ایران و ارمنستان


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیران امور خارجه جمهوی اسلامی ایران و جمهوری ارمنستان در گفت وگوی تلفنی، تحولات جاری در منطقه قفقاز جنوبی و راه‌های گسترش و تعمیق روابط دو جانبه را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85228379/%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%B2-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%AA%D8%B9%D9%85%DB%8C%D9%82-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86