تحلیلگر آمریکایی: مذاکرات هسته ای را باید از موضوعات دیگر جدا کرد


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- یک تحلیلگر مستقل مسایل سیاست خارجی آمریکا تداوم سیاست های تحریمی دولت بایدن را متناقض با مذاکرات احیای برجام دانست و تاکید کرد: برای احیای برجام، همه طرف ها باید این مذاکرات را از سایر موضوعات جدا کنند.منبع