تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند مانع روابط اقتصادی ایران و لبنان شود


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه ضمن دعوت از همتای لبنانی خود برای سفر به ایران گفت: روابط اقتصادی ایران و لبنان مهم است که باید مورد توجه هرچه بیشتر قرار گیرد. تحریم‌های آمریکا نمی‌تواند مانع روابط اقتصادی ایران و لبنان شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85217341/%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D9%86%D9%85%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AF-%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%B9-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D9%88%D8%AF