تجارت ایران و برزیل از ۲ به ۵میلیارد دلار رسید/ برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی پس از ۷سال


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر ایران در برزیل گفت:  در دولت جدید یک موج پرقدرتی از فعالیت‌های اقتصادی‌محور در نمایندگی‌ها و در مرکز در وزارت خارجه شکل گرفت و به خصوص در نمایندگی‌ها نزد کشورهایی که ظرفیت های اقتصادی بالایی دارند، موجب اثرات فراوانی شده است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85232446/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84-%D8%A7%D8%B2-%DB%B2-%D8%A8%D9%87-%DB%B5%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AF%D9%84%D8%A7%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86