تاکید وزیران خارجه ایران و ونزوئلا بر لزوم رایزنی مستمر مقامات عالی دو کشور


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزرای خارجه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری بولیواری ونزوئلا بر لزوم استمرار تبادل نظر و رایزنی مستمر بین مقامات عالی دو کشور تاکید کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85139543/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%88%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%A6%D9%84%D8%A7-%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D8%B2%D9%88%D9%85-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D8%B2%D9%86%DB%8C-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%B1-%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%A7%D8%AA