تاکید صفری بر حضور قدرتمندانه شرکتهای دانش بنیان در قاره آفریقا

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری با معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امورخارجه دیدار و رایزنی کرد.

به گزارش ایسنا و به نقل از وزارت امور خارجه، دراین دیدارصمیمانه که در وزارت امور خارجه انجام شد، دهقانی فیروزآبادی از تلاش های مستمر و هدفمند معاونت اقتصادی  وزارت امورخارجه و درراس آن؛ مهذی صفری تشکر کرد و موفقیتهای حاصله درحوزه ماموریت بین المللی شرکتهای دانش بنیان و فناور را مرهون این تلاشها دانست.

 معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه نیزضمن تقدیر از اقدامات هوشمند معاونت علمی وفناوری ریاست جمهوری و ابراز خرسندی از دستاوردهای جوانان این مرز و بوم در عرصه علم و دانش ، حضور قدرتمندانه شرکتها و ضرورت ارائه محصولات دانش بنیان و فناور در قاره افریقا را مورد تاکید قرار داد و بر عزم جدی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارتخارجه و تمامی همکاران درسفارتخانه های کشورمان در  خارج کشور جهت حمایت و پشتیبانی از این مهم، تاکید کرد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402070100761/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B5%D9%81%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%B4%D8%B1%DA%A9%D8%AA%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4-%D8%A8%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%81%D8%B1%DB%8C%D9%82%D8%A7