تاکید رئیس جمهور بر آمادگی ایران برای گسترش روابط تجاری با کشورها


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – رئیس جمهور در دیدارهای جداگانه با سفرای جدید کشورهای آنگولا، کلمبیا، کامبوج، پرو و اکوادور، بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط اقتصادی، تجاری به عنوان به عنوان کشوری فناور تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85204709/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%A8%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%DA%AF%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7