تاکید دوباره ایران بر حفظ تمامیت ارضی ارمنستان


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر ایران در دیدار با نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان بار دیگر بر موضع صریح تهران بر حفظ تمامیت ارضی ارمنستان تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85238895/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AF%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%B6%DB%8C-%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86