تاکید بر اجرای توافقات فیمابین در چارچوب همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله

روسای جمهور ایران و چین بر تقویت همکاری‌های دو جانبه و روند چند جانبه‌گرایی بویژه در چارچوب «بریکس» تاکید کردند.

به گزارش ایسنا، سید ابراهیم رئیسی امروز پنجشنبه در حاشیه برگزاری پانزدهمین نشست گروه بریکس، در دیدار “شی جین پینگ” رئیس جمهور چین، عضویت ایران در بریکس را موجب تقویت رویکردهای اصولی این گروه از جمله مخالفت با یکجانبه‌گرایی آمریکا دانست.

رئیس جمهور کشورمان با اشاره به توافقات جاری میان ایران و چین، اجرای توافق‌ها در چارچوب همکاری‌های راهبردی ۲۵ ساله دو کشور را مورد تاکید قرار داد.

شی جین پینگ رئیس جمهور چین نیز در این دیدار، با تبریک عضویت ایران در بریکس، گفت: چین آماده تقویت همکاری‌های دوجانبه و توسعه همکاری در بسترهای مختلف برای تقویت روند چندجانبه‌گرایی است.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402060201211/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D9%81%DB%8C%D9%85%D8%A7%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%D8%A7%D8%B1%DA%86%D9%88%D8%A8-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%DB%B2%DB%B5