تاکید امیرعبداللهیان بر نهایی‌کردن سند راهبردی همکاری‌های جامع ایران و عمان


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه در گفت وگوی تلفنی با همتای عمانی خود بر آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای نهایی کردن مفاد سند راهبردی همکاری های جامع دو کشور تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85211481/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%B3%D9%86%D8%AF-%D8%B1%D8%A7%D9%87%D8%A8%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9