تاکید امیرعبداللهیان بر ضرورت توسعه و تحکیم روابط همه‌جانبه ایران و تاجیکستان


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه در دیدار سفیر جدید جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان، بر ضرورت توسعه و تحکیم بیش از پیش مناسبات در همه زمینه‌ها با این کشور تاکید کرد. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85211402/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B9%D9%87-%D9%88-%D8%AA%D8%AD%DA%A9%DB%8C%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%A7%D8%A8%D8%B7-%D9%87%D9%85%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86