تاکید امیرعبداللهیان بر ضرورت ارائه کمک‌های بین‌المللی به آوارگان افغانستانی در ایران


تهران – آژانس خبری سیاست خارجی – وزیر امور خارجه بر ضرورت ارائه کمک‌های بشردوستانه بین‌المللی به آوارگان افغانستانی در ایران تاکید کرد و خواستار تشدید فعالیت‌ها برای حل و فصل مشکلات جاری معیشتی و انسانی در افغانستان شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85200293/%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D8%A2%D9%88%D8%A7%D8%B1%DA%AF%D8%A7%D9%86