تاثیر حضور ایران در کمیته بحران لبنان بر فضای تحولات این کشور

یک کارشناس مسائل غرب آسیا با بیان این که جریان‌های سیاسی در کشورهایی مانند لبنان عقبه بیرونی دارند و در عین حال خیلی موثر و فعال بازی می کنند، گفت: حضور کشوری مانند ایران در کمیته حل بحران لبنان می‌تواند در فضای تحولات این کشور تاثیرگذار باشد.

حسن لاسجردی در گفت‌وگو با ایسنا در ارزیابی خود از پیوستن تهران به کمیته حل بحران لبنان گفت: بهبود ارتباطات سیاسی به نقش‌آفرینی کشورها و تغییر نوع بازیگری کمک می‌کند و در مورد لبنان نیز چنین است.
وی تصریح کرد: مدت هاست لبنان دولت ندارد و با توجه به رقابتی که در این کشور وجود دارد گروه های سیاسی موجود هنوز به نتیجه نرسیده اند، از طرفی فرانسه از بازیگران اصلی در امور لبنان است و همچنین نیروهای 8 مارس که با یکدیگر در این موارد نظرهایی دارند.
این کارشناس مسائل غرب آسیا خاطرنشان کرد: بنابراین حضور ایران در این کمیته می تواند در فضای تحولات لبنان تاثیرگذار باشد و شاهد نقش آفرینی سایر بازیگران در جهت کمک به حل بحران باشد.
لاسجردی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه اظهار داشت: تجربه چند دهه اخیر نشان داده هر زمان ایران و عربستان روابط خوب داشته اند مسائل منطقه ای تسهیل شده و هر زمان با چالش مواجه بوده‌اند پرونده‌های متعددی تشکیل شده است.
وی همچنین گفت: جریان‌های سیاسی در کشورهایی مانند لبنان عقبه بیرونی دارند و خیلی موثر و فعال بازی می کنند  و این جریان های سیاسی با اشاره بازیگران بیرونی حرکت می کنند.
این کارشناس مسائل غرب آسیا در پایان تاکید کرد: در شرایط فعلی و نوع رویکرد تهران و ریاض مبنی‌بر همگرایی و همراهی، ایران  می‌تواند بر تحولات لبنان تاثیر بگذارد.
انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402040704471/%D8%AA%D8%A7%D8%AB%DB%8C%D8%B1-%D8%AD%D8%B6%D9%88%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%AA%D9%87-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D9%81%D8%B6%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1

تاثیر حضور ایران در کمیته بحران لبنان بر فضای تحولات این کشور