تأکید تهران و مسکو بر همکاری مشترک برای پایان دخالت‌ بیگانگان در منطقه


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر دفاع روسیه و دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان با تأکید بر همکاری تهران – مسکو، دخالت کشورهای فرامنطقه‌ای را بزرگ‌ترین عامل ناامنی و بی‌ثباتی در منطقه‌ دانسته و تاکید کردند: گسترش همکارهای منطقه‌ای برای نیل به امنیت دسته‌جمعی از راه‌های مؤثر خاتمه دادن به دخالت‌های بیگانگان است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234212/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88-%D8%A8%D8%B1-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%AA-%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%86