تأکید امیرعبداللهیان بر تسریع فرآیند انتخاب رئیس‌جمهور در لبنان


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امورخارجه در بدو ورود به بیروت همه طرف‌های لبنانی را به تفاهم از طریق گفت‌وگو دعوت و بر تسریع در انتخاب رئیس‌جمهور در این کشور تأکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85216857/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B3%D8%B1%DB%8C%D8%B9-%D9%81%D8%B1%D8%A2%DB%8C%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%A8-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86