تأکید امیرعبداللهیان بر بسیج امکانات نمایندگی‌های کشورمان برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه بر ضرورت به‌کارگیری تمامی امکانات نمایندگی‌های کشورمان در زمینه هماهنگی‌های میدانی با طرف‌های مسئول و ذی‌ربط عراقی و همچنین ارائه تسهیلات و خدمات مورد نیاز زائران اربعین در حوزه‌های کنسولی تأکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85219009/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1-%D8%A8%D8%B3%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D9%85%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C