بیست و نهمین نشست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه برگزار می‌شود


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر مسئول کمیسیون مشترک اقتصادی ابراز امیدواری کرد با تلاش مسئولان دو کشور، اراده جدی رهبران ایران و ترکیه برای گسترش مناسبات اقتصادی دو طرف محقق شود. 

منبع: https://www.irna.ir/news/85200547/%D8%A8%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-%D9%86%D9%87%D9%85%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%B4%D8%B3%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87-%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1