بیانیه وزارت امور خارجه درباره اعمال تحریم علیه اتحادیه اروپا و انگلیسبیانیه وزارت امور خارجه درباره اعمال تحریم علیه اتحادیه اروپا و انگلیس
تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزارت امور خارجه در بیانیه‌ای برخی اشخاص و نهادهای اتحادیه اروپا و رژیم انگلیس را تحت تحریم قرار داد.منبع