بیانیه سفارت ایران در نیوزیلند در خصوص حاشیه‌سازی‌های ضدایرانی در پارلمان این کشور


تهران -آژانس خبری سیاست خارجی- رسانه رسمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در نیوزیلند نوشت: علیرغم حسن نیت و ابتکار سازنده سفیر کشورمان، یکی از افراد حاضر با رفتار خارج از نزاکت و عرف نمایندگی و دیپلماتیک و با اغراض شخصی و سیاسی، در پی ایجاد تنش و ممانعت از شفاف سازی برآمد که با عدم استقبال روبرو گردید و ناکام ماند؛ اما فیلمی را منتشر کرده و خود را پیروز جلسه معرفی کرد!

منبع: https://www.irna.ir/news/85192663/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D8%B5%D9%88%D8%B5-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C