بیانیه سفارت ایران در استکهلم درباره تکرار اهانت به قرآن کریم

سفارت ایران در سوئد در بیانیه ای اعلام کرد: اهانت به مقدسات، با هر بهانه ای، نفرت انگیز و محکوم است.

به گزارش ایسنا، این بیانیه به شرح زیر است:

اهانت به مقدسات، با هر بهانه ای، نفرت انگیز و محکوم است. ناباورانه، باز هم در پایتخت کشور سوئد، شاهد هتک حرمت قرآن کریم و باور میلیونها مسلمان و میلیاردها انسان در سرتاسر جهان بودیم. خبر کوتاه اما حامل غمی عمیق است. اتفاقی که در گذشته نیز توسط کسانی که خواسته اند خورشید هدایت را خاموش کرده، ظلمت و توحش را بر بشر حاکم نمایند رخ داده بود. اما تجربه نشان داده که باورهای الهی چنان در خاطر باورمندان بی شمار نشسته است که تا غایت جهان، این راه نجات و آسمان هدایت برقرار خواهد ماند.

آیا مقتضای آزادی بیان اینست؟ مگر قرار نبود تا آزادی بیان جهان انسانها را زیباتر کند و مدد دهد تا نوع بشر زندگی را با رنج کمتری به سر کند؟ امروز و اینک معنای این آزادی به اهانت به متون آسمانی و آزردن میلیونها مسلمان و میلیاردها انسان دوستدار معنویت تقلیل یافته است.

این گونه اقدامات شنیع و فرومایه را شدیدا محکوم کرده و تاکید می کنیم که باز کردن راه برای تکرار اینگونه اقدامات تحت پوشش آزادی بیان، توهین آشکار به جمیع مسلمانان و تحریک جوامع مختلف اسلامی است که با هدف اسلام ستیزی و ترویج افراطی گری صورت می‌گیرد. موکدا از دولت سوئد می خواهیم اقدامات لازم جهت بستن راه توهین به مقدسات دینی را بعمل آورد.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402043019496/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DA%A9%D9%87%D9%84%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AA%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%87%D8%A7%D9%86%D8%AA-%D8%A8%D9%87-%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D9%85