بیانیه سفارت ایران درباره حاشیه‌سازی‌ ضدایرانی در پارلمان نیوزلند


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- رسانه رسمی سفارت جمهوری اسلامی ایران در نیوزیلند نوشت: سفیر ایران در ولینگتون بنا به دعوت رسمی پارلمان نیوزیلند و طبق عرف مرسوم در نشست کمیته امور خارجی پارلمان این کشور شرکت کرده بود اما فردی با رفتار خارج از عرف دیپلماتیک در پی ایجاد تنش بود که با عدم استقبال حاضران مواجه شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85192663/%D8%A8%DB%8C%D8%A7%D9%86%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%AD%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%87-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%B6%D8%AF%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%AF