«بورل» و «امیرعبداللهیان» در نیویورک برای رفع تحریم‌ مذاکره کردند


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- «جوزف بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هیأت همراه، در حاشیه برگزاری نشست سالیانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با «حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه ملاقات و گفت‌وگو کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85234414/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%DB%8C%D9%88%DB%8C%D9%88%D8%B1%DA%A9-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%AA%D8%AD%D8%B1%DB%8C%D9%85-%D9%85%D8%B0%D8%A7%DA%A9%D8%B1%D9%87-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86%D8%AF