بهاروند: ایران و انگلیس از سیاست خارجیِ یکدیگر قابل حذف نیستند


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- «محسن بهاروند» سفیر سابق ایران در انگلیس می‌گوید: جهان بسیار به هم پیوسته است؛ شما نمی‌توانید هیچ کشوری را نادیده بگیرید و آنها هم نمی‌توانند شما را نادیده بگیرند؛ آنچه مسلم است اینکه، ما نباید همدیگر را از دیپلماسی یکدیگر حذف کنیم.منبع