بهادری جهرمی: آمریکا در زمینه حقوق بشر، وارونه عمل می‌کند

سخنگوی دولت گفت: شهید قاسم سلیمانی و همرزمانش بهترین کسانی هستند که وارونه‌ عمل کردن آمریکا در زمینه حقوق بشر را آشکار کردند.

به گزارش ایسنا، علی بهادری جهرمی در «همایش ملی مطالبه‌گری حقوقی کودتای آمریکایی ۲۸ مرداد ۱۳۳۲» با اشاره به سابقه اقدامات آمریکا علیه حقوق کشورهای جهان در طول تاریخ اظهار کرد: ذات شیطان بزرگ که امام راحل به‌درستی آمریکا را به این صفت نامیدند، اغواگری، وارونه جلوه‌دادن حقایق، ترساندن و ممانعت در شناخته‌شدن حقیقت است.

وی افزود: آمریکا از روش‌های مختلف به‌ویژه به‌کارگیری رسانه‌ها، تغییر ذائقه‌ مخاطبان و فضاسازی‌های متفاوت و متنوع بهره می‌گیرد تا حقیقت حقوق انسان‌ها از یک‌سو و عملکرد شیطانی و ضدحقوق بشری خود آمریکا از سوی دیگر، شناخته نشود.

سخنگوی دولت با بیان اینکه نخبگان باید پیشگام در شناسایی و معرفی چهره واقعی آمریکا باشند، یادآور شد: اگر نگاهی به تاریخ جهان در قرن گذشته بیندازیم و به حدود یکصد جنگ، کودتا یا مداخله نظامی در ۱۰۰ سال اخیر نگاه کنیم، می‌بینیم آمریکا یا یکی از طرفین این درگیری‌ها بوده یا در شکل‌گیری آن نقش داشته است.

بهادری جهرمی با اشاره به برخی اقدامات آمریکا در تاریخ معاصر جهان علیه کشورهای مختلف، اظهار کرد: تشکیل و تسلیح داعش در سوریه و عراق، بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی ژاپن در پایان جنگ جهانی دوم، اقدامات آمریکا علیه امنیت غذایی، حق بهداشت و حق سلامت کشورها، نمونه‌هایی از کارهایی است که جهانیان از آمریکا در خاطر دارند.

دبیر هیئت دولت همچنین تأکید کرد: اگر بخواهیم بهترین کسانی که در برابر این به‌ظاهر «حقوق بشر» آمریکایی قد علم کردند را بشناسیم باید سردار شهید قاسم سلیمانی و سردار شهید محمد ناظری‌ و امثال آنان را ببینیم که این وارونه‌ عمل کردن آمریکا در زمینه حقوق بشر را آشکار کردند و چهره واقعی آمریکا را به همه نشان دادند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052817983/%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%B1%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%B1%D9%85%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B2%D9%85%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%D8%B4%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%DB%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AF