بلینکن: رویکرد آمریکا در قبال ایران تغییری نکرده است/توافقی درباره هسته‌ای وجود ندارد


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه ایالات متحده آمریکا بار دیگر با مثبت خواندن توافق میان تهران – واشنگتن درباره تبادل زندانیان اعلام کرد رویکرد کلی دولت بایدن در قبال ایران تغییر نکرده و کماکان مبتنی بر بازدارندگی، فشار و دیپلماسی است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85200246/%D8%A8%D9%84%DB%8C%D9%86%DA%A9%D9%86-%D8%B1%D9%88%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D8%AF-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%BA%DB%8C%DB%8C%D8%B1%DB%8C-%D9%86%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%87