بریکس، کلید واژه‌ای که بار دیگر ایران را تاریخ‌ساز کرد


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- بریکس، کلیدواژه‌ای است که این روزها در صدر اخبار ایران و مجامع بین المللی خودنمایی می‌کند، گروهی که قرار است به انحصار آمریکا در استفاده از دلار در معاملات اقتصادی و تجاری در دنیا پایان دهد و پیوستن ایران به این مجمع اتفاقی تاریخ‌ساز و مهم است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85210477/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%B3-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%DA%A9%D9%87-%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%DA%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%B1%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE-%D8%B3%D8%A7%D8%B2-%DA%A9%D8%B1%D8%AF