برگزاری کمیسیون پرسمان تردد در محل فرودگاه امام خمینی (ره)


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی-بیست و یکمین جلسه کمیسیون پرسمان تردد به منظور تسهیل در ورود و خروج هم‌وطنان مقیم خارج از کشور با حضور اعضاء کمیسیون در محل فرودگاه امام خمینی (ره) برگزار شد.منبع