برگزاری کمیسیون مشترک کنسولی ایران و ژاپن


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- دوازدهمین کمیسیون مشترک کنسولی ایران و ژاپن به ریاست مسئولان بخش‌های کنسولی وزارت خارجه دو کشور و مقامات کنسولی، مهاجرتی، دادگستری و پلیس بین الملل در تهران برگزار شد.منبع