برگزاری کمیسیون مشترک کنسولی ایران و ترکیه


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک کنسولی ایران و ترکیه به ریاست معاون کنسولی، مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه و همتای ترکیه‌ای خود برگزار شد.منبع