برگزاری کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و مالی شتاب‌دهنده روابط دو کشور است


نیویورک -آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه گفت: خوشبختانه در زمینه علوم و فناوری، آموزش، کشاورزی، بهداشت و درمان و … توافقات در حال پیگیری است و برگزاری اجلاس آتی کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی دو کشور می تواند به این روند شتاب بیشتری ببخشد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85237089/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D9%85%DB%8C%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C-%D8%B4%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87