برگزاری مراسم عاشورای حسینی در مرکز اسلامی ایران در دانمارک

برگزاری مراسم عاشورای حسینی در مرکز اسلامی ایران در دانمارک

مراسم عزاداری عاشورای حسینی در مرکز اسلامی ایران در دانمارک برگزار شد.

به گزارش ایسنا، این مراسم روز جمعه در مرکز اسلامی ایران در کپنهاک پایتخت دانمارک و با حضور ایرانیان و دیگر شیعیان ساکن در این شهر برگزار شد.

برگزاری مراسم عاشورای حسینی در مرکز اسلامی ایران در دانمارک

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402050704118/%D8%A8%D8%B1%DA%AF%D8%B2%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85-%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D9%88%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9