بروجردی: در تعامل با چین غفلت کردیم


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- رئیس گروه دوستی ایران و چین با بیان اینکه در دهه های گذشته در تعامل با چین غفلت کرده‌ایم، گفت: با توجه به فعالیت چین در عرصه های مختلف اقتصادی و انعقاد قراردادهای بلندمدت با کشورهای مختلف، بهتر است هرچه سریعتر برنامه جامعه همکاری 25 ساله ایران و چین به قرارداد تبدیل شده و به مرحله اجرا برسد.منبع