بررسی مناسبات دوجانبه و تجاری محور گفت‌وگوهای وزیران خارجه ایران و موریتانی


نواکشوت – آژانس خبری سیاست خارجی- وزیران امور خارجه ایران و موریتانی ابعاد مختلف مناسبات دوجانبه در بخش‌های مختلف از جمله سیاسی، فرهنگی، فناوری، اقتصادی و تجاری را مورد رایزنی و گفت‌وگو قرار دادند.منبع