بررسی تحولات سیاسی لبنان و فلسطین در دیدار امیرعبداللهیان و نصرالله


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- وزیر امور خارجه در دیدار دبیرکل حزب الله لبنان ارزیابی خود از گفت و گو با مقامات عربستانی را مثبت خواند و تحولات سیاسی لبنان و منطقه از جمله تحولات فلسطین، سوریه را با دبیرکل حزب الله لبنان را مورد بررسی قرار داد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85217349/%D8%A8%D8%B1%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D9%86%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87