برای موفق نشان دادن دیپلماسی از گنجینه سیاست خارجی هزینه نکردیمبرای موفق نشان دادن دیپلماسی از گنجینه سیاست خارجی هزینه نکردیم
تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- معاون سیاسی وزارت امور خارجه گفت: اهتمام جدی برای پرهیز از “هزینه‌کردن از گنجینه سیاست خارجی” برای “موفق نشان دادن دیپلماسی” از جمله ویژگی‌های راهبردی دستگاه سیاست خارجی در دولت سیزدهم است.منبع

مطالب مرتبط