بدعت خطرناک آمریکا و پایان عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل  


نیویورک-آژانس خبری سیاست خارجی- عضویت جمهوری اسلامی ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل در پی پایه گذاری بدعت و رویه‌ای خطرناک از سوی آمریکا و در نمایشی ضد ایرانی در این نهاد بین المللی پایان یافت.منبع