باقری: گسترش روابط با همسایگان اولویت سیاست خارجی ایران است


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- علی باقری معاون سیاسی وزیر خارجه ایران امروز چهارشنبه گفت: گسترش روابط با کشورهای همسایه در اولویت سیاست خارجی ایران است و ارمنستان نقش بسیار مهمی در چنین سیاستی دارد.منبع