بازه زمانی برای اجرای توافق اخیر دو ماهه است/ روند آزادسازی اموال به شکل خوبی پیش می‌رود


تهران-آژانس خبری سیاست خارجی- ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص جزئیات توافق آزادسازی اموال ایران گفت: خوش بینیم که در بازه زمانی تعیین شده روند کار اجرا شود. براساس اطلاعاتی که تا این مرحله داریم مبتنی بر روند توافق، کار به شکل خوبی در حال انجام است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85205279/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82-%D8%A7%D8%AE%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%88-%D9%85%D8%A7%D9%87%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%AF-%D8%A2%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%A7%D9%84