بازدید امیر عبداللهیان از سفارت ایران در عربستان

وزیر امور خارجه در ادامه سفر یک روزه خود به عربستان، از سفارت ایران در ریاض بازدید کرد.

 به گزارش ایسنا، حسین امیر عبداللهیان در این بازدید  در جریان  اقدامات انجام شده برای آماده سازی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض قرار گرفت.

وی همچنین با اعضای سفارت ایران در ریاض دیدار و گفت وگو کرد.

بازدید امیر عبداللهیان از سفارت ایران در عربستان
بازدید امیر عبداللهیان از سفارت ایران در عربستان

براساس این گزارش سفارت ایران در عربستان در ۱۶ خردادماه سال جاری  به طور رسمی بازگشایی شد.

بازدید امیر عبداللهیان از سفارت ایران در عربستان
دیدار امیر عبداللهیان با اعضای سفارت ایران در ریاض

علیرضا بیکدلی، معاون کنسولی وزیر امور خارجه و حسن زرنگار ابرقویی، سرپرست سفارت ایران در ریاض در مراسم بازگشایی سفارت ایران در ریاض حضور داشتند.

انتهای پیام

منبع: https://www.isna.ir/news/1402052616905/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1-%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86