بازدید امیرعبداللهیان از مرکز اسلامی امام در تاشکندبازدید امیرعبداللهیان از مرکز اسلامی امام در تاشکند
تاشکند – آژانس خبری سیاست خارجی- حسین امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه در ادامه سفر خود به ازبکستان روز چهارشنبه از مرکز اسلامی امام در تاشکند بازدید کرد.منبع