بازتاب سخنرانی رئیس جمهور در رسانه‌های جهان


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- رسانه‌های بین‌المللی با تمرکز بر روی سخنرانی سید ابراهیم رییسی رییس جمهوری ایران در سازمان ملل محورهای مختلف از صحبت‌های وی را منعکس کردند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85233356/%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%D8%AE%D9%86%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%B1%D8%A6%DB%8C%D8%B3-%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D8%B3%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86