ایستاده بر اصول در سکوت/نسبت انتقادات از دولت با منافع ملی چیست؟


تهران- آژانس خبری سیاست خارجی- تبادل زندانیان و آزادسازی پول‌های بلوکه شده، از مهمترین پرونده‌های وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با آمریکا، بسته شد تا نشان دهد که می‌توان به دور از جنجال و ژست‌های رسانه‌ای، زبان دنیا را بلد بود و از آن در مسیر تأمین حداکثری منافع ملی بهره برد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85196852/%D8%A7%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%AF%D9%87-%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D8%B5%D9%88%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%DA%A9%D9%88%D8%AA-%D9%86%D8%B3%D8%A8%D8%AA-%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B2-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D8%A8%D8%A7-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%81%D8%B9-%D9%85%D9%84%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D8%B3%D8%AA