ایروانی : تلاش بدبینانه آمریکا برای متهم کردن ایران به نقض قطعنامه ۲۲۳۱ بی اساس است


نیویورک-آژانس خبری سیاست خارجی- سفیر ایران در سازمان ملل در نامه ای به رئیس شورای امنیت و دبیرکل سازمان ملل با بیان اینکه تهران موضع روشن و ثابتی در قبال درگیریهای اوکراین دارد،گفت: تلاش بدبینانه آمریکا برای ایجاد ارتباط واهی بین استفاده ادعایی از پهپادها در درگیری در اوکراین و قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت برای متهم کردن ایران به نقض این قطعنامه، گمراه کننده و کاملا بی اساس است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85229510/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D9%84%D8%A7%D8%B4-%D8%A8%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AA%D9%87%D9%85-%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D9%86%D9%82%D8%B6-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87