ایروانی: برخی کشورهای غربی در حمایت و همکاری با صدام علیه ایران مسوولیت دارند


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- امیرسعید ایروانی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان اینکه ایران یکی از قربانیان اصلی سلاح های شیمیایی بوده و استفاده از چنین سلاح های مرگباری نقض آشکار قوانین بین المللی است، گفت: برخی از کشورهای غربی از جمله آمریکا، انگلیس و فرانسه  در حمایت و همکاری با رژیم صدام در طول جنگ عراق علیه ایران مسوولیت دارند.

منبع: https://www.irna.ir/news/85167066/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%AE%DB%8C-%DA%A9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%BA%D8%B1%D8%A8%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D9%85%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D9%88-%D9%87%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D8%B5%D8%AF%D8%A7%D9%85-%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86