ایروانی: آمریکا با قلدرمآبی و ریاکاری، رویه‌های قانونی سازمان ملل را نقض کرد


نیویورک – آژانس خبری سیاست خارجی- امیرسعید ایروانی سفیر و نمایند ه دائم ایران در سازمان ملل اظهار داشت: در جریان پایان دادن غیرقانونی به عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، آمریکا با دیکتاتوری یکجانبه، قلدرمآبی و ریاکاری، رویه های قانونی را نقض کرد.منبع